DONATIE

Help onze mannen weer op het rechte pad; “…..want God heeft de blijmoedige gever lief.” 2 Korintiërs 9: 7

Bankrelatie : (SRD) Hakrinbank rek: 20.945.19.94 

(SRD) Surinaamse Post Spaar Bank 312.119.0.10 

(Euro) Hakrinbank rek: 20.843.25.97

t.n.v. Stichting Geloof en Nieuw Leven