WAT DOEN WIJ

Onze diensten

Wij zijn een non– profit Christelijk rehabilitatietehuis voor drugs-, alcohol-, gok- en seksverslaafden. In onze instelling worden verslaafden in de ruimste zin des woords geholpen inzicht te krijgen in hun problematiek, verslavingsvrij te leven en hun leven te herstructureren.

Met professionele begeleiding volgens geldende richtlijnen voor residentiële verslavingszorg en wettelijke voorschriften voor opvanginstellingen, worden cliënten intramuraal gerehabiliteerd en geresocialiseerd.
Naast intramurale begeleiding wordt ook ambulante hulp geboden aan cliënten die door de verantwoordelijkheid hun woonsituatie niet kunnen achterlaten.

 

Opname Criteria

De instelling staat open voor verslaafde mannen ouder dan 21 jaar, die het besluit hebben genomen af te komen van die middelen / gedragsafhankelijkheid.

 • Er moet werkelijk sprake zijn van een verslaving en de gast moet vrijwillig bereid zijn zich te laten opnemen,
 • De aanmelding mag in eerste instantie telefonisch, waarna een intakegesprek met de cliënt en een valide contactpersoon wordt gearrangeerd,
 • De cliënt dient te ondergaan; een drugs-, HIV- en TBC test,
 • Er wordt een bijdrage gevraagd van de betrokkene voor bijdrage in de kosten voor inwoning, voeding en begeleiding,
 • Tot slot moet alle relevante documentatie in orde zijn zoals, ID kaart, ziektekostenverzekering verblijf vergunning (indien van toepassing),
 • In geval van dubbele diagnose zal de behandelende psychiater geraadpleegd worden voor advies betreffende opname in Geloof en Nieuw Leven.

Inhoud programma

In het team van begeleiders staan ter beschikking

 • Psychologen,
 • Verpleegkundigen,
 • Sportleiders,
 • Verslavingstherapeuten,
 • Pastorale counselors,
 • Persoonlijke counselors,
 • Zelfhulp trainers.

Er worden lessen verzorgd in persoonlijkheidsvorming, practische- en sociale vaardigheden, bijbelstudie, terugvalpreventie. Sport is ook een belangrijk onderdeel in de therapie en regelmatig worden er educatieve dagtochten georganiseerd.  Het onderdeel werktherapie wordt toegepast om de gasten klaar te maken voor hun herintrede in de arbeidsmarkt. Op hoogtijdagen zoals nationale feestdagen en verjaardagen wordt er een bijgesteld programma uitgevoerd om sociaal contact en vaardigheden te bevorderen.

Het geheel aangepast residentieël programma kan 10- tot maximaal 16 maanden in beslag nemen. De nazorg welke heel belangrijk is, duurt onbeperkt naar gelang de behoefte.